กิจกรรม

Loading กิจกรรม

พลังมดชวนงดเหล้า

โดยหน่วยงาน: เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 30 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

พ.ค. - มิ.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

จังหวัดกรุงเทพฯ

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

081-256-9901

หมายเหตุ

-