กิจกรรม

Loading กิจกรรม

TRAMP CAMP

โดยหน่วยงาน: BOUNCE

บ๊าวซ์อยากชวนมาสนุกกันช่วงปิดเทอมนี้ ไปกับ TRAMP CAMP มาเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องในการกระโดดแทรมโพลีน พร้อมกับทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆ ทั้งแข็งแรง ทั้งได้เพื่อนใหม่

CAMP 1 : 8-10 ตุลาคม 2562
CAMP 2 : 15-17 ตุลาคม 2562
CAMP 3 : 28-30 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. 02-079-1146
Line: @bouncethailand
www.bounceinc.co.th

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

ช่วงเดือน ตุลาคม 2562

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

02-079-1146

หมายเหตุ

ค่าสมัคร 5,500 ก่อน 20 ก.ย.นี้ ในราคา Early bird