กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมโยคะหัวเราะ #2

โดยหน่วยงาน: Trang Laughter Yoga Club @Happy Center

โยคะหัวเราะ ศิลปะบำบัด โยคะนิทรา และเสียงดนตรีบำบัด คลับแห่งความสุขทุกวันอาทิตย์ สร้างสรรค์แบ่งบันเสียงหัวเราะเพื่อผ่อนคลายกาย ใจและจิตวิญญาณ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (เวลา 17.00 น.)
ณ ตรงข้ามโรงเรียนสังขวิทย์ (โรงเรียนเทศบาล 1) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
091-8267270
https://www.facebook.com/NingYogaHappyCenter

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

26 พฤษภาคม @ 8:00 am - 26 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

26 พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ตรงข้ามโรงเรียนสังขวิทย์ (โรงเรียนเทศบาล 1)

ที่อยู่

อำเภอเมืองตรัง, ตรัง Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

091-8267270

หมายเหตุ

-