กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Understanding Russians : Contexts of Intercultural Communication

โดยหน่วยงาน: National Research University

Understanding Russians: Contexts of Intercultural Communication
– ศึกษาวัฒนธรรมของชาวรัสเซีย โดยเน้นไปที่การสื่อสาร พฤติกรรมและความคิด เหมาะกับผู้ทำงานสายท่องเที่ยว (รู้หรือไม่แต่ละปีประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาเยือนเป็นอันดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด)
– สอนโดย National Research University
– เรียนฟรีให้กดตรงคำว่า Audit (หากต้องการใบประกาศจะเสียค่าธรรมเนียม $49 USD)

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

เรียนออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย