กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ทริป unseen เวียดนามตามหานครโบราณ เมืองฮอยอัน

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนในการทำอาสา และ บำรุงชมรม รายได้ที่หักจากที่เหลือ จะนำไปใช้ในงานอาสา

หมีเซิน” เมืองมรดกโลก ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือชอบที่จะศึกษาศิลปะโบราณ อย่างการชมปราสาทหินเก่าแก่ เจดีย์โบราณ หรืออารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศ

คุณอาจจะถูกใจกับสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกของเวียดนาม อย่างกลุ่มปราสาทหมีเซิน ก็เป็นได้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสถานที่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่ผู้เข้าชมจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์ในการก่อสร้างแบบโบราณ และรูปแบบของศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาในช่วงเวลานั้นๆ

สมัคร:
ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY:https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

ที่อยู่

Viet Nam

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

083 191 9554

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 6,400 บาท