กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Vivid Ethnicity วิวิธชาติพันธุ์

โดยหน่วยงาน: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

3 มีนาคม - 19 เมษายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ที่อยู่

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 73170 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-839-8822

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย