กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาช่วยงานปอยต้นที ปีใหม่กะเหรี่ยงคอยาว แม่ฮองสอน

โดยหน่วยงาน: -

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

15 เมษายน @ 8:00 am - 19 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

ONE FINE DAY

ที่อยู่

ขุนยวม
ขุนยวม, แม่ฮ่องสอน Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-