กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทีลอซู ปลูกป่า ล่องแพตะลุยทีลอซู แวะน้ำตกพาเจริญ

โดยหน่วยงาน: -

ชวนเพื่อนๆอาสาสมัคร ไปช่วยชุมชน ดูแลผืนป่า  ไปร่วมปลูกป่า ชุมชน ( แจกเสื้ออาสา บ้านดินไทย  1 ตัว)  พักผ่อนพบเพื่อนอาสาเก่าที่เคยร่วมทริปกันมาแล้ว

กิจกรรมพิเศษนี้ทุกท่านจะได้พัก เต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทีลอซู 1 คืน บรรยากาศธรรมชาติ แวดล้อมด้วยสายน้ำและขุนเขา  และพักบ้านพักที่อุ้มผาง 1 คืน    สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองอุ้มผาง

( 17-20  พฤษภาคม 62 )  โปรแกรม  “ อาสาปลูกป่า  ตลุยทีลอซู เที่ยวน้ำตกพาเจริญ

วันศุกร์ ที่  17  พฤษภาคม 62 

 • 06.00 น. –  07.00 น.    นัดรวมตัวขึ้นรถ ( ซอยรางน้ำ )
 • 07.00 น.-  12.00น.       เดินทางสู่ จ.ตาก
 • 12.00 น.-  13.00น.       พักรับประทานอาหาร ดูแลตนเอง (ที่จ.ตาก)
 • 13.00 น.-  18.00น.       เดินทางต่อไปยัง  อ.อุ้มผาง
 • 18.00 น. – 19.00 น.     เข้าที่พัก
 • 19.00 น. – 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (ที่รีสอร์ท)    ( มื้อที่ 1)
 • 20.00 น. – 21.00 น.     กิจกรรมอาสาภาคกลางคืน

วันเสาร์ที่  18 พฤษภาคม 62

 • 07.00 น. –  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  (ที่รีสอร์ท)  ( มื้อที่ 2)
 • 08.00 น. –  09.00 น.     แนะนำสถานที่ เตรียมตัวปลูกป่าชุมชน
 • 09.00 น. –  12.00 น.     กิจกรรมปลูกป่าชุมชน
 • 12.00 น. –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ( ที่รีสอร์ท )   ( มื้อที่ 3)
 • 13.00 น. –   13.30 น.    เดินทางขึ้น เรือ
 • 13.30 น. –   15.00 น.    ล่องเรือยางสู่ห้วยแม่กลองท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม
 •                                       นำชมผาบ่อง และน้ำตกทีลอจ่อ ผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊
 • 15.00 น. –  16.00 น.   ถึงผาเลือด ออกเดินทางสู่น้ำตกทีลอซู โดยทางรถยนต์
 • 16.00 น. –  17.00 น.   กางเต็น พักผ่อน ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 • 17.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (  ข้าวกล่อง  )  ( มื้อที่ 4)
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                    พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่  19  พฤษภาคม 62

 • 07.00 น.  –  09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ( กาแฟโอวัลติน ขนมปัง โจ๊กคัพ  มาม่าคัพ ) ( มื้อที่ 5 )
 • 09.00 น. –   12.00 น.   ชมน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม อันดับหนึ่งของประเทศไทย
 •                                      (  เดินเข้าอุทยานระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • 12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ข้าวกล่อง) ( มื้อที่ 6 )
  13.00 น.  –   18.00 น.  เดินทางกลับ โดยรถยนต์ แวะชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ พาแวะไปดูปลาที่วัดน้ำดั้น
 •                                    แวะสักการะโบสถ์ไม้สักทองแห่งที่สามของประเทศไทย ทัศนศึกษาวิถีชีวิตบ้านหนองหลวง
 •                                    ซื้อสินค้า OTOP สมุนไพรเป็นของฝาก
 • 18.00 น. – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  (ร้านอาหาร)  ( มื้อที่ 7 )
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                      พักผ่อน

วันจันทร์ที่  20 พฤษภาคม 62      (วันหยุดชดเชยวิสาขบูชา )

 • 05.00 น.-  06.00 น.    ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ดอยหัวหมด
 • 06.00 น. – 07.00 น.    เดินทางกลับที่พัก
 • 06.00 น. – 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (ที่รีสอร์ท)   ( มื้อที่ 8)
 • 07.00 น.-  10.00 น.  เดินทางสู่น้ำตกพาเจริญ
 • 10.00 น.-  11.00น.   ถึงน้ำตกพาเจริญ รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร ) ( มื้อที่ 9)
 • 11.00 น.-  12.30น.   ถึงริมเมย สะพานมิตรภาพไทย – พม่าชมตลาดสินค้าชายแดนไทย- พม่า
 • 12.30 น.-  13.30 น.  ถึงดอยมูเซอ ชมบรรยากาศ ชาวเขา สินค้าพื้นเมือง
 •                                  และสินค้าเกษตรเมืองหนาวราคาถูก
 • 22.00 น.                    เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

17-20  พฤษภาคม 62

จำนวนคนรับสมัคร

40 คน

สถานที่

อาสาบ้านดินไทย

ที่อยู่

แม่กลอง
อุ้มผาง, ตาก Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

086-770-2233

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,690 บาท เดินทางเองสมทบ 2390 บาท