กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทีลอซู ปลูกป่า ล่องแพตะลุยทีลอซู แวะน้ำตกพาเจริญ

โดยหน่วยงาน: -

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

17 พฤษภาคม @ 7:00 am - 20 พฤษภาคม @ 7:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

-

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

อาสาบ้านดินไทย

ที่อยู่

แม่กลอง
อุ้มผาง, ตาก Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม