กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ รุ่นที่ 3

โดยหน่วยงาน: อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

คืนวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • อาสาสมัครออกเดินทางจาก กรุงเทพ นัดเจอกัน ที่หมาย
 • บขส.พังงา อ.เมือง จ.พังงา
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • ช่วงเช้า
 • 06.00 น. – 08.00 น.   ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. – 09.00 น.   กิจกรรมวันแรกพบ พูดคุย ทำความเข้าใจ แบ่งหน้าที่ ทำข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของชาวค่ายอาสา
 • 09.00 น. – 10.30 น.   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำน้ำ , อุปกรณ์พื้นฐานของการดำน้ำ
 • 10.45 น. – 12.00 น.   กายภาพเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ ,การมองเห็น การได้ยิน การปรับสมดุล ,ปฏิกิริยาจากความดัน ,สัญญาณมือ
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
 • 13.00 น. – 14.30 น.   ส่วนประกอบของอากาศ,กฎทางฟิสิกซ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ,โรคที่เกิดจากผลกระทบของก๊าซและความดัน การวางแผนการดำน้ำ ,ตารางการดำน้ำ
 • 14.45 น. – 16.30 น.   รับอุปกรณ์ดำน้ำ ,การตรวจเช็คอุปกรณ์,การเก็บอุปกรณ์เพื่อการเคลื่อนย้าย,การประกอบและถอดอุปกรณ์ การปรับสายรัดแทงค์ การร้อยสายตะกั่ว
 • 16.30 น. – 18.30 น.   การสวมหน้ากากดำน้ำท่อหายใจ, การไล่น้ำออกจากอากาศ ,การใช้ตีนกบ การว่ายน้ำด้วยตีนกบ
 • พักรับประทานอาหารเย็น
 • 20.00 น. -22.00 น.   การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน และทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาตลอดวัน
 • 22.00 น.   ทำภาระกิจส่วนตัวและนอนหลับพักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • 05.30 น. – 06.30 น.   ออกกำลังกาย เสื้อฝึกพร้อม
 • 06.30 น. – 07.00 น.   ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แทงค์ เตรียมขึ้นรถ
 • 07.00 น. – 07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า
 • 07.30 น. – 09.00 น.   เดินทางไปยังสระว่ายน้ำ
 • 09.30 น. – 10.45 น.   การลงน้ำ 2 ท่าตัวเปล่า, การขึ้นขอบสระ, การแต่งตัวระบบบัดดี้, บัดดี้เช็ค, ท่าลงน้ำ1ท่าประกอบอุปกรณ์, การสลับหายใจ sk-reg, ทักษะการดำน้ำในสะว่ายน้ำ
 • พัก 15 นาที
 • 11.00 น. – 12.00 น.   ทักษะการดำน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ),การขึ้นเรือเล็กส่งอุปกรณ์
 • 12.00 น. – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. – 15.00 น.   ท่าลงน้ำ 1ประกอบอุปกรณ์,การใส่เข็มขัดตะกั่วที่ผิวน้ำ,การถอดใส่อุปกรณ์ผิวน้ำ
 • 15.00 น. – 16.00 น.   การขึ้นเรือใหญ่ทั้งอุปกรณ์ ,การถอดอุปกรณ์ระบบัดดี้ เก็บของอาบน้ำให้เรียบร้อย
 • 16.30 น. – 18.30 น.   เดินทางกลับที่พัก
 • 18.30 น. – 19.00 น.   การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
 • 19.00 น. – 20.00 น.   รับประทานอาหารเย็น
 • 20.00 น. – 21.00 น.   พักทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
 • 21.00 น. – 22.30 น.   สอบข้อเขียนพร้อมทำการเฉลย
 • 22.30 น.   นอนหลับพักผ่อน
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • 06.30 น. – 07.30 น.   ตื่นเช้าออกกำลังกาย
 • 07.30 น. – 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า
 • 09.30 น. – 10.00 น.   ปฏิบัติในทะเล
 • 10.00 น. – 12.00 น.   ฝึกปฏิบัติ การแต่งตัวระบบบัดดี้ บัดดี้เช็ค การลงน้ำจากหาด ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 1 และ dive 2 การขึ้นจากน้ำบริเวณชายหาด
 • 12.00 น. – 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น. – 15.30 น.   ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 3 การลากผู้ป่วย 2 ท่า การถอดอุปกรณ์ระบบบัดดี้ เก็บของขึ้นเรือให้เรียบร้อย
 • 15.30 น. – 16.30 น.   เดินทางกลับที่พัก
 • 16.30 น. – 17.30 น.   การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
 • 17.30 น. – 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น
 • 18.30 น. – 19.30 น.   อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.30 น. – 21.30 น.   การจดบันทึกการดำน้ำ ,สรุปบทเรียนการดำน้ำ
 • 21.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • 07.30 น. – 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า
 • 08.30 น. – 09.00 น.   เตรียมตัวลงเรือ ท่าฉลอง ภูเก็ต
 • 09.00 น. – 09.30 น.   ออกเรือไปฝึกปฏิบัติในทะเล เกาะราชา
 • 09.30 น. – 10.30 น.   ฝึกปฏิบัติ การแต่งตัวระบบบัดดี้ บัดดี้เช็ค การลงน้ำจากเรือ ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 4 เข็มทิศและการขึ้นเรือ
 • 10.30 น. – 11.30 น.   ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 5 และเก็บของขึ้นเรือ
 • 11.30 น. – 12.30 น.   เดินทางกลับที่พัก
 • 12.00 น. – 12.30 น.   การล้างอุปกรณ์ ,การตากผึ่งอุปกรณ์
 • 13.30 น. – 15.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน และอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวเก็บ สัมภาระ
 • 15.30 น. – 16.30 น.   พูดคุยแชร์ความรู้สึกการดำนำและสรุปกิจกรรม
 • 18.00 น. – 02.00 น.   เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

สถานที่ :
เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 27–31 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

เกาะราชา

ที่อยู่

ภูเก็ต Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,600 บาท