กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม น้ำใจไทย

โดยหน่วยงาน: อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

สถานที่
 1. ด่านชายแดน มุกดาหาร(รถบัสส่งแค่หน้าด่านชายแดนมุกดาหาร) ในส่วนสถานที่ต่างๆที่เหลือ วางแผนการเดินทางไปกันเป็นกลุ่ม
 2. สะหวันนะเขต สปป.ลาว
 3. ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม)
 4. เว้(Hue) เมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง
  – นครจักรพรรดิ หรือนครต้องห้าม (Imperial Enclosure / Forbidden Purple City)
  – สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)
  – สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (Tomb of KhaiDinh)
  – วัดเทียนหมุ (Thien Mu)“วัดเทพธิดาราม”
  – นั่งเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม

ตัวอย่างสถานที่การเดินทาง โดยประมาณ

หมายเหตุ ดานัง – ฮอยอัน

สำหรับกลุ่มไหนที่จะเดินทางไปยัง เมืองดานัง เมืองฮอยอัน ต้องเขียนแผนการเดินทาง อย่างละเอียด มายื่นวันเดินทางนะครับ ถ้าไม่เตรียมตัวอะไรเลย เราให้ไปได้แค่เมืองเว้ 

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
 1. ค่าเหมารถบัส (ไป-กลับ) กทม – ด่านชายแดนมุกดาหาร
 2. ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 แสนบาท (เฉพาะการเดินทางในไทย)
 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางส่วนตัว passport ควรทำล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทาง (จำเป็นไม่มีเข้าเมืองไม่ได้) ถ้ามีแล้วใช้เล่มเดิมแต่ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. ค่าธรรมเนียมผ่าน ด่านลาว – เวียดนาม
  – ขาเข้าประมาณ 100 -160 บาท
  – ขาออก ประมาณ 100 -160 บาท
 3. ค่ารถโดยสารระหว่างด่านไทย ลาว 50 บาท
 4. ค่ารถตู้จากด่านไทย ไปบขส สะหวันนะเขต สปป.ลาว 50 บาท
 5. ค่ารถบัสระหว่างเมือง ขาไป สะหวันนะเขต สปป.ลาว – ด่านลาวบาว – เวียดนาม 500-600 บาท (เป็นรถนอน)ขากลับ 450,000 – 50,000ดอง ประมาณ(600-650 ) เว้ – ด่านลาวบาว -สะหวันนะเขต สปป.และค่ารถกลับมา ด่านไทย 50 บาท
 6. ค่าอาหารทุกมื้อ ประมาณมื้อละ 40 – 50 บาท
 7. ค่าที่พัก 3 คืน เฉลี่ยคืนละ 150 บาทขึ้นไปอาจพักโฮสเทส พักรวม หรือ พักเป็นห้องแยกกัน 2 -3 คนก็ได้
 8. ค่าธรมเนียมชมโบราณสถานที่ต่างๆ บัตรเหมารวมทุกที่ประมาณ 350 บาท
 9. ค่าเหมารถหรือซื้อทัวร์ไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมอาหารกลางวันประมาณ 400 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าเช้าชม)
 10. ค่าเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม ประมาณ 40 -100 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไป 3,870 บาทสำหรับไปแค่เมืองเว้ แต่ถ้าเดินทางไปถึงดานัง และฮอยอันต่อ ต้องประมาณการค่าใช้จ่าย เพิ่มนะครับ

สมัครออนไลน์:
ใบสมัคร ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม น้ำใจไทยใน เว้ – ดานัง- ฮอยอัน เวียดนามกลาง

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 6–10 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

เมืองเว้ ประเทศเวียนนาม

ที่อยู่

Viet Nam

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

082 779 2256