กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โดยหน่วยงาน: อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  1. Backpacker team ขอรับอาสาสมัครที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเราจะแบ่งกลุ่มตั้งแต่ 2 – 5 คนให้เลือกกันเอง ตามเหมาะสม อาจเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันเอง หรือเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอกันในค่ายอาสาก็ได้ หรือ ถ้ามาคนเดียว ก็อาจจะให้จับกลุ่มคนที่มาคนเดียวมัดรวมให้ได้เป็นกลุ่ม
  2. Give me five! ทีมหรรษาต้องดูแลกันตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การขึ้นเรือ เหมารถหารเฉลี่ย หาที่พัก ไปไหนด้วยกันจะไม่แยกกันเด็ดขาด ซึ่งต้องแก้ปัญหาต้องช่วยเหลือกันตลอดืมีน้ำใจ แบ่งปัน เสียสละ เมตตาต่อกันเอง โดยจะทำการคัดเลือกหัวหน้าทีม1 คนไว้ค่อยประชุมและตัดสินใจ
    ห้ามจองที่พักล่วงหน้ามาก่อน แต่สามารถหาข้อมูลมาก่อนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีม เราจะให้ประชุม วางแผนและเดินเท้าผจญภัยให้หาเอาข้างหน้าด้วยกัน ในวันเดินทาง
  3. No problem with Koh BulonLae. (เราจะไม่มีปัญหาต่อเกาะบุโหลนเล) ในฐานะจิตอาสาออกค่ายพัฒนา เราจะทำความดีอย่างนอบน้อม ให้เกียรติสถานที่ และผู้คนท้องถิ่นรวมถึงเพื่อนร่วมโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะไม่สร้างปัญหา ความขัดแย้ง หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมา เราจะเตรียมใจรับมือทุกข์การเปลี่ยนแปลง ยอมรับและให้ความเคารพทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไข การเดินทางเพื่อตระหนักรู้โลกภายในในครั้งนี้ หลังจากกลับออกมาแล้วเราจะ สรุปกิจกรรม ผ่านกระดาษ ฟิบชาต เพื่อถ่ายอดเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆให้เพื่อนร่วมค่ายอาสาได้เรียนรู้

สถานที่ :
เกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล

สมัครออนไลน์:
ใบสมัคร ค่ายอนุรักษ์ฯ รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดขยะ เกาะบุโหลนเล

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

20 ท่าน

สถานที่

เกาะบุโหลนเล

ที่อยู่

สตูล Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

082 779 2256

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 1,550 บาท