กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอนุรักษ์ภูสอยดาว พิชิตยอด2102 ปี 62

โดยหน่วยงาน: อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
 1. ค่าเหมารถตู้ 10 ที่นั่ง(หารค่าน้ำมันกัน )
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุจากการขึ้นเขาภายในอุทยานฯ
 3. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
 4. ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 แสนบาท
สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง
 1. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 40 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์นอน คืนละ 30 / 2 คืน 60 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมขึ้นยอด 2,102 500 บาทต่อคน (ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นำทาง และค่าเช่าอุปกรณ์ป้องกันภัย ในการเดินป่า ไปกลับ 5 กิโล)
 4. หารค่าน้ำมันรถตู้ ประมาณ( 300 – 450 บาท )
 5. เต็นท์นอน ถ้าไม่มี สามารถติดต่อจองเต็นท์อุทยานฯ ด้วยตัวเอง
 6. ถุงนอน / ถ้าไม่มีสามารถเช่าอุทยานได้ในราคา 30 บาทต่อคืน 2 คืน 60 บาท น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโล
 7. ค่าลูกหาบขึ้นลง กก.ละ 30 บาท
 8. เตรียมอาหารแห้งพร้อมทาน มาม่าคัพ ขนมปัง สำหรับนำขึ้นไปกินบนเขา 6 มื้อ คือ ( บนเขามีมาม่าคัพขายและมีน้ำร้อนของเจ้าหน้าที่แจกฟรี )น้ำดื่ม มีให้เติมบนเขาเป็นน้ำฝน เก็บไว้ในแท็งค์ถ้าใครไม่สะดวก สามารถขนขึนไปเองได้ 1.5 ลิตร 2 ขวด น่าจะพอสำหรับ 2 คืน และ ขวดเล็ก 2 ขวดกินระหว่างทางขึ้นลง
 9. ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง
ความตั้งใจ
 1. รณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาด ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำกับเจ้าหน้าที่อุทยานและเครื่อข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
 2. เข้าป่าหาชีวิต เดินป่าศึกษาธรรมชาติ (พิชิตภูสอยดาว) 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง
 3. ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ ให้อภัย ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
 4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ จากการเดินทางสร้างประสบการณ์ตรงให้ตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น
 5. กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก
 6. งดเว้นสุรา อบายมุข การพนันทุกชนิด
เงื่อนไขการสมัคร
 1. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หืดหอบโรคหัวใจ ลมชัก ลมบ้าหมู เพราะทางขึ้นเขาลาดชัน และไกลอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
 2. ต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง วิ่งอย่างน้อย 30 นาที ไม่เช่นนั้นอาจบาดเจ็บ กล้ามเนื้อขาอักเสธ เป็นภาระของเพื่อนร่วมทาง
 3. ขอเปิดรับอาสาที่เคย ขึ้นเขาหรือเดินป่ามาบ้างแล้ว หากไม่เคยมีประสบการณ์หรือมาเดินป่าครั้งแรก จะไม่แนะนำที่นี่
 4. สภาพอากาศชื้น มีฝนละอองน้ำอยู่ตลอด แม้นอนในเต็นท์ก็อาจมีน้ำซึม เข้ามา ต้องปรับตัวและอยู่ได้ในลักษณะนี้
 5. ในช่วงเดือน ธ.ค. อากาศจะหนาวเย็น ต่ำสุด 9 องศา – 18 องศา เตรียมเสื้อกันหนาวและถุงนอนให้พร้อมด้วย

สมัครออนไลน์:
ใบสมัคร ค่ายอนุรักษ์ภูสอยดาว พิชิตยอด2102 ปี 62

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

อุทยานแห่งชาติภูสอยดอย

ที่อยู่

อุตรดิตถ์ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

082 779 2256

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 850 บาท