กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาเก็บขยะ พิทักษ์เกาะปุย

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  06.30 น.   ออกเดินทางจาก ปตท. bts สนามเป้า
  11.00 น.   ถึงท่าเรือ นั่งเรือข้ามไปยังเกาะปุย ทำกิจกรรมเก็บขยะ บนเกาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่ลอยมาติดบนเกาะ และ ชื่นชมความงามเกาะปุยจากนั้นทานอาหารทะเลสดๆจากชาวประมง เป็นอาหารชุดใหญ่กุ้งหอยปูปลา
  15.00 น.   เดินทางไปยังหาดทรายดำ ศึกษาระบบนิเวศ
  18.00 น.   เข้าที่พัก
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2562
  7.00 น.   ทานอาหารเช้าที่พัก และ เดินทางไปยังบ้านน้ำเชี่ยว ดูวิถีชุมชนท้องถิ่นของ3 ศาสนา พุทธ คริส อิสลาม
  11.30 น.   ออกเดินทางกลับ
  20.00-21.00 น.   ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

สมัคร:
ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY:www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

แหลมงอบ

ที่อยู่

ตราด Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 1,890 บาท