กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาสร้างฝาย เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เขาราวเทียนทอง

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2562
  07.00 น.   ออกจากปั้ม ปตท. สนามเป้า
  10.00 น.   ถึงที่ทำการป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
  10.15 น.   ฟังแนวคิดการจัดการทรัพยากร และ ป่าอยู่ร่วมกับชุมชน
  11.00 น.   เริ่มปลูกป่า ทำฝาย
  13.00 น.   ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมไว้
  14.00 น.   เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
  16.00 น.   ออกจากป่า
  17.00 น.   กลับกรุงเทพ
  20.00 น.   ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

สมัคร:
ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY:www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

บ้านเขาราวเทียนทอง

ที่อยู่

ชัยนาท Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 750 บาท