กิจกรรม

Loading กิจกรรม

พี่เลี้ยงอาสา “รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา”

โดยหน่วยงาน: มูลนิธิยุวพัฒน์

งานอาสาดีๆ ทำจากที่บ้าน มูลนิธิยุวพัฒน์รับสมัคร #พี่เลี้ยงอาสา คอยเป็นที่ปรึกษาและพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ผ่านทางโทรศัพท์และกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก

เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมกันสร้างโอกาสให้น้องๆ ติดตามรายละเอียดและสมัครที่ bit.ly/3ef2epa

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

4 เดือน (24 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 2563)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

12 อัตรา

สถานที่

กิจกรรมอาสาสมัครสามารถทำได้ที่บ้าน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 301 1093