กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอาสาทำดีหนึ่งวัน ปี 63 Volunteer one day สร้างบ้านดิน

โดยหน่วยงาน: กิจกรรมอาสาบ้านดินไทย

สร้างบ้านดิน ภายใน 1 วัน ( เดินทางเอง)
06.00 น. – 09.30 น. เดินทางมาที่ทำกิจกรรม
09.30 น. – 10.30 น. ฟังบรรยายเรื่องบ้านดินจากวิทยากร กลุ่มบ้านดินไทย
10.30 น. – 12.00 น. อาสาทำก้อนดิน
12.00 น. -13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. -14.30 น. อาสาก่อผนังดิน
14.30 น. -16.00 น. อาสาทำสีดินเคลือบผนัง
16.00 น. – 19.00 น. เดินทางกลับกทม โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอุปกรณ์ในการทำบ้าน ดิน คนละ 260 บาท
2.ค่าการจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่) คนละ 100 บาท
3.ค่าอาหารกลาง วัน คนละ 60 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ 420 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

จำนวนคนรับสมัคร

40คน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

086-770-2236

หมายเหตุ

ท่านละ 420บาท