กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอาสาทำดีหนึ่งวัน ปี 63 Volunteer one day สร้างฝายชะลอน้ำ

โดยหน่วยงาน: กิจกรรมอาสาบ้านดินไทย

สร้างฝายชะลอน้ำ ภายใน 1 วัน ( เดินทางเอง)
06.00 น. – 09.30 น. เดินทางมากิจกรรม
09.30 น. – 10.30 น. ฟังบรรยายเรื่อง ระบบนิเวศป่าเขตร้อนกับแนวคิดฝายชะลอน้ำ
10.30 น. –11.00 น. เดินทางสู่พื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ
11.00 น. –12.00 น. เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงในป่า(ข้าวกล่อง)
13.00 น. – 15.30 น. ทำการสร้างฝายชะลอน้ำต่อ
15.30 น.– 16.00 น. เดินทางออกจากป่า
16.00 น. – 19.00 น. อำลาพื้นที่ (เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย)
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างฝาย คนละ 240 บาท
2.ค่ารถรับส่งจุดทำฝายกับพื้นที่รวมพลก่อนเข้าทำฝาย(รถกระบะในพื้นที่ ) คนละ 60 บาท
3 ค่าการจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) คนละ 80 บาท
4 ค่าอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท
รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ 450 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

จำนวนคนรับสมัคร

40คน

สถานที่

จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

086-770-2237

หมายเหตุ

ท่านละ 450บาท