กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอาสาทำดีหนึ่งวัน ปี 63Volunteer one day trip ปลูกปะการังชายฝั่ง

โดยหน่วยงาน: กิจกรรมอาสาบ้านดินไทย

ปลูกปะการังชายฝั่ง ภายใน 1 วัน ( เดินทางเอง)
 07.00 น.- 10.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
 10.00 น – 11.00 น. เรียนรู้วิธีการปลูกปะการังเบื้องต้น
 11.00 น. – 12.30 น. ทำการปลูกปะการังและดำน้ำดูแนวปะการังชายฝั่ง
 12.30 น.- 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
 13.30 น. – 14.00 น. อาบน้ำเปลี่ยนชุด
 14.00 น. – 15.30น. ชมเรือรบจักกรีนฤเบศ หรือ ชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
 15.30 น. – 19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ตารางกิจกรรมสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม (ขึ้นกับระดับน้ำทะเล)
ค่าใช้จ่าย
1.ค่ากิจกรรมและอุปกรณ์ในการดำน้ำ คนละ 360 บาท
2.ค่า อาหารกลาง วัน+ น้ำดื่ม+ น้ำอัดลม คนละ 60 บาท
3.ค่า การจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่) คนละ 130 บาท
***ฟรี ในส่วนค่าอุปกรณ์ในการปลูก ปะการัง โดยได้รับการสนับสนุน จาก บริษัทวินิ ไทย***
รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ 550 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

จำนวนคนรับสมัคร

40คน

สถานที่

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ที่อยู่

Sattahip, Sattahip District, Chon Buri

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

086-770-2233

หมายเหตุ

550 บาท