กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอาสาทำดีหนึ่งวัน ปี 63 Volunteer one day trip อาสาคืนโรงเรียนให้น้อง

โดยหน่วยงาน: กิจกรรมอาสาบ้านดินไทย

อาสาคืนโรงเรียนให้น้อง ภายใน 1 วัน ( เดินทางเอง)
08.00 น. – 09.00 น. เดินทางมากิจกรรม
09.00 น. – 09.30 น. แนะนำสถานที่ พูดคุยแบ่งงาน
09.30 น. – 12.00 น. ช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียน
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. – 15.00 น. ฟื้นฟูโรงเรียนต่อ
15.00 น. – 16.00 น. พูดคุยสรุปงาน
16.00 น. – 17.00 น. เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

จำนวนคนรับสมัคร

35คน

สถานที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

086-770-2234

หมายเหตุ

ท่านละ 420บาท