กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอาสาทำดีหนึ่งวัน ปี 63Volunteer one day ปลูกป่า + ทำโป่ง + สร้างฝาย (หินทิ้ง)

โดยหน่วยงาน: กิจกรรมอาสาบ้านดินไทย

ปลูกป่า + ทำโป่ง + สร้างฝาย (หินทิ้ง) ภายใน 1 วัน ( เดินทางเอง)
06.00 น. – 09.30 น. เดินทางมากิจกรรม
09.30 น. – 10.30 น. แนะนำพื้นที่แบ่งกลุ่มทำงาน
10.30 น. –11.00 น. เรียนรู้และช่วยกันทำโป่งดิน
11.00 น. –12.00 น. เรียนรู้ ช่วยกันไปปลูกป่าด้วย หนังสติ๊ก
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. – 15.00 น. เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ
15.00 น. – 16.00 น. พักผ่อนเล่น
16.00 น. – 19.00 น. เดินทางกลับ โดยปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

จำนวนคนรับสมัคร

40คน

สถานที่

จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

086-770-2238

หมายเหตุ

ท่านละ 390บาท