กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทำรั้วรังผึ้ง ป้องกันช้างป่า

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2562
  20.30 น.   ออกเดินทางจาก ปตท BTS สถานีสนามเป้า
 • วันที่ 14 ธันวาคม 2562
  09.00 น.   ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงและ เริ่มกิจกรรม ทำโป่งให้สัตว์ป่า และ สาธิตกรทำรั้วรังผึ้ง ไว้สำหรับกันช้างป่า ฟังบรรยาย แนวคิดการใช้รั้วรังผึ้ง และ ทานอาหารเที่ยงที่เาเตรียมให้
  17.00 น.   เข้าที่พัก โรงแรม ที่เตรียมให้โดยพักห้องละ 2 -3 คน
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2562
  05.45 น.   เดินทางไปยัง อช ภูเรือดูทะเลหมอก
  10.00 น.   เดินทางกลับ กทม.
  22.00-23.00 น.   ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

*** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

สมัคร:
ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY:www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง

ที่อยู่

เลย Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,200 บาท