กิจกรรม

Loading กิจกรรม

งานกิจกรรมอาสาสมัครศิริราช

โดยหน่วยงาน: งานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มีกิจกรรมย่อยต่างๆซึ่งจัดทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เช่น
– อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง)
– อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล “โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนมกราคม”
– ปั่น ปลูก ปั้น หาRC ทำผ้ามัดย้อม คืนสายน้ำบางกะเจ้า

ติดต่อ
งานกิจกรรมเพื่อสังคม
ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 02 419 9350-1, 9065 | โทรสาร: 02 419 7652 (Tel)
อีเมล์: csrsiriraj@gmail.com

Website รวบรวมงานกิจกรรมอาสาสมัครศิริราช
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/index.asp

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ขึ้นอยู่กับกิจกรรมย่อยนั้นๆ

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

อาสาสมัครศิริราช

ที่อยู่

งานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพฯ 10700 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02 419 9350-1, 9065

หมายเหตุ

-