กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทำสมุดภาพระบายสีให้น้องๆ รร.ห่างไกล

โดยหน่วยงาน: พบมิตร จิตอาสา

กำหนดการ
12.35 ลงทะเบียน
13.10 ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์
13.30 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรม สมุดภาพระบายสี
16.00 สรุปกิจกรรม อาสาร่วมแชร์ประสบการณ์หลังเสร็จกิจกรรม
16.35 เสร็จกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 24 ต.ค. 2563 12:35 - 16:35 (เช้าไป-เย็นกลับ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ศุกร์, 23 ต.ค. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

30 ตำแหน่ง

สถานที่

ลานกิจกรรมท่าดินแดง

ที่อยู่

ตำบล/แขวง คลองต้นไทร อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ชื่อ : พบมิตร จิตอาสา เบอร์ติดต่อ : 0814897499

หมายเหตุ

สมทบค่าวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมท่านละ 220 บาท