กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาพัฒนาโรงเรียน ตอน ตามรอยพญานาค ณ หนองคาย

โดยหน่วยงาน: มนตร์อาสา

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันที่ 28-29 มีนาคม 2563
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,890 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา)
ค่าใช้จ่ายคนละ 890 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
สิ่งที่รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมกิจกรรม
1. รถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – หนองคาย
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ
การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ยารักษาโรคประจำตัว
กำหนดการกิจกรรม
ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
21.00-21.30 น. ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท สนามเป้า)
21.30 น. ออกเดินทางสู้จังหวัดหนองคาย
เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
7.00-8.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า (อาสาดูแลตัวเอง)
8.00-9.00 น. เดินทางสู่โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา จ.หนองคาย
9.00-12.00 น. อาสาทำภารกิจพัฒนาโรงเรียน ภาคเช้า
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. อาสาทำภารกิจพัฒนาโรงเรียน ภาคบ่าย
17.00-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น. สรุปภารกิจ แลกเปลี่ยนมุมมองจิตอาสา
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563
7.30-8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
8.30-11.00 น. ตามรอยตำนานพญานาค ณ ถ้ำดินเพียง (วัดถ้ำศรีมงคล)
11.00-13.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมสัตตมหาสถาน (การจำลองสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 7 แห่ง ที่ยังเหลือครบมาแต่โบราณ) และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์สระมุจรินทร์ / รับประทานอาหารกลางวัน (อาสาดูแลตัวเอง)
13.00-21.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

27 มี.ค. เวลา 21:00 – 29 มี.ค. เวลา 21:00

สถานที่

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา

ที่อยู่

Ban Thon, Tha Bo District, Nong Khai 43110

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

ติดต่อเพิ่มเติม1. เน 065-391-9262 2. แนน 097-974-6366

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายคนละ 1,890 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา) ค่าใช้จ่ายคนละ 890 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)