กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยหน่วยงาน: สำนักงาน กกท. จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ป่าในเมือง เขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสำคัญของการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมยกย่องผู้ประกอบคุณ งามความดีด้านกีฬาแก่ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ
  3. เพื่อสมทบทุนเป็นเงินรางวัลให้กับนักกีฬา จังหวัด ปราจีนบุรี ที่สร้างชื่อเสียง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ  กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ

สมัครออนไลน์ได้ที่ :
Line ID : 099 3259855 / kapookluza
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/nDPMd91aQ6wMiW3MA

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

999 คน

สถานที่

ป่าในเมือง เขาอีโต้

ที่อยู่

ปราจีนบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย