กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอาสาด้วยกันจูเนียร์ “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” เมษายน 2562

โดยหน่วยงาน: บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

เด็กทั่วไปพร้อมผู้ปกครองและเด็กพิการทางสายตาหรือการเคลื่อนไหวพร้อมผู้ปกครอง มาเข้าค่าย ทำกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติร่วมกัน

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 18 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

19-21 เม.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม