กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 22

โดยหน่วยงาน: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ม.4 และ ม.5 มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนแพทย์ ผ่านแนวคิด untitled หนังที่ทุกคนสามารถกำกับชื่อเรื่องและเรื่องราวเองได้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนของพี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ การทำงานในโรงพยาบาล สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่และพี่ ๆ ภายในคณะ ผ่านกิจกรรมโดยพี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ ทั้งทางวิชาการ และการปฏิบัติจริง

วันจัดกิจกรรม
• 23 – 26 เม.ย. 2562 (ค้างคืน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/wdccmu/

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

31 มกราคม @ 8:00 am - 15 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

23 - 26 เม.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัคร ถึง 15 ก.พ. 62

จำนวนคนรับสมัคร

40 คน

สถานที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง, เชียงใหม่ 50200 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 2000 บาท