กิจกรรม

Loading กิจกรรม

WEEKEND CAMP แคมป์เสริมสร้างผู้นำรุ่นเยาว์

โดยหน่วยงาน: YourNextU YOUNG

จัดแคมป์ระยะสั้น 4 วัน (เรียนทุก ๆ วันเสาร์) สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 ที่อยากพัฒนาตัวเอง เสริมสร้างความเป็นผู้นำ อีกทั้งพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนที่จำเป็น เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรอบตัว…ค่าเล่าเรียนเพียงแคมป์ละ 3,900 บาท จาก 4,900 บาทหรือ เลือกลงเรียนแบบแพ็กคู่รับไปเลยคนละ 7,000 บาท(มีประกาศนียบัตรให้ด้วยนะะ)

เริ่มวันเสาร์ที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563

แคมป์ The Perfect Power (เวลา 9.00 – 12.00 น.)
แคมป์ที่จะพาน้อง ๆ ไปฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่มีพลังอำนาจในการโน้มน้าวและนำผู้อื่นได้ แต่ยังคงความอ่อนโยน และความเคารพในบุคคลรอบข้างอยู่

แคมป์ The Wise Winner (เวลา 13.00 – 16.00 น.)
แคมป์ที่จะพาน้อง ๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และสนุกสนานกับการตั้งเป้าหมาย พร้อมสร้างนิสัยและเทคนิคในการพิชิตทุกเป้าหมายได้อยู่หมัด

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

18 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

สถานที่

อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น2

ที่อยู่

ถนนพระราม 4 แขวง/เขตคลองเตย กทม. กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

แคมป์ละ 3,900 บาท ลงเรียนแบบแพ็กคู่ 7,000 บาท (จ่ายตอนสมัคร)