กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาเพ้นท์เสื้อสวยให้น้องด้อยโอกาส (work from home)

โดยหน่วยงาน: พบมิตร จิตอาสา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์เสื้อยืดสวยๆการทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งชิ้นงานที่สำเร็จก็ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งกับผู้ให้และผู้รับ พบมิตรจิตอาสาจึงจัดกิจกรรมอาสา “เพ้นท์เสื้อยืด ” มอบให้น้องๆ ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ศุกร์, 31 ก.ค. 2563 10:00 ถึง ศุกร์, 31 ก.ค. 2563 12:00

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

พฤหัสบดี, 30 ก.ค. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

30 ตำแหน่ง

สถานที่

กิจกรรมอาสาสมัครทำที่บ้านได้

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ชื่อ : พบมิตร จิตอาสา เบอร์ติดต่อ : 0814897499

หมายเหตุ

สมทบค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการทำกิจกรรมท่านละ 190 บาท