กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVEDANIMALS

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมอุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมอุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใจกันจัดกิจกรรม WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVEDANIMALS รายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมอุทยานแห่งชาติ จะนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เกี่ยวกับชีววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์สงวนไทย

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

Tel : 0989456568

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย