กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ชวนน้องๆ สร้างภูมิคุมกันจากสมุนไพรไทยใกล้ตัว

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การดูแลตัวเองที่ดีเราควรเริ่มจากภายในสู่ภายนอก เลือกใช้เลือกกินสมุนไพรให้เหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เหมือนอย่างสมุนไพรเหล่านี้ อาทิ ขิง ขมิ้นชัน มะนาว น้ำผึ้ง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> https://www.wisdomking.or.th/page/2581

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมได้ตลอด

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

FB : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ

กิจกรรมออนไลน์