กิจกรรม

Loading กิจกรรม

World Culture Festival

โดยหน่วยงาน: มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)

กลับมาอีกครั้ง!!! 🎉🎉🎉 กับงานสุดพิเศษที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตและมีความสุขที่สุดในปีนี้!!! 💗 พบกับการรวมตัวของเยาวชนไทยที่เคยเดินทางไปเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเหล่านี้!

a) การแสดงเต้นราวัฒนธรรมนานาชาติ
กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวทางวัฒนธรรมผ่านการเต้นราจากเหล่าอาสาสมัคร ที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นในต่างแดน พวกเขานาเอาความสุขที่ได้รับมาผสมผสานกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นจนออกมาเป็นการแสดง

b) นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ
นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ จัดขึ้นโดยอาสาสมัครในโครงการ Good News Corps ที่ได้ไปเป็นอาสาสมัคร และใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ทาให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากผู้คนท้องถิ่น

c) ละครจากชีวิตจริงของอาสาสมัคร
การยกเรื่องราวชีวิตจริงของอาสาสมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ มานาเสนอในรูปแบบของละครเวทีที่บอกเล่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นความหวังและพบกับความสุข ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์จากชีวิตวัยเรียนในมหาวิทยาลัยที่จมอยู่กับการติดเกมส์ ติดแอลกอฮอล์ หรือมีภาวะซึมเศร้า ใช้ชีวิตมาอย่างที่ไร้ทิศทาง หลังจากพบกับโครงการอาสาสมัคร Good News Corps จึงได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เสียสละเพื่อผู้อื่น และเปลี่ยนเป็นคนที่สามารถหยิบยื่นความสุขและความหวังให้กับผู้อื่นได้

d) เรื่องเล่าจากดวงดาว
เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของชีวิตอาสาสมัครในต่างแดน ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านการเผชิญความยากลาบาก และก้าวข้ามขีดจากัดของตนเอง รวมถึงการใช้ชีวิตเสียสละเพื่อผู้อื่น

e) Mind Training
หลักสูตรการพัฒนาจิตใจจากสถาบัน International Mind Education (IMEI) จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนและสังคม

รอบที่ 1
11.00-13.00 น. นิทรรศการวัฒนธรรม
13.00-15.00 น. การแสดงเต้นวัฒนธรรม

รอบที่ 2
15.00-16.00 น. นิทรรศการวัฒนธรรม
16.00-18.00 น. การแสดงเต้นวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

16 พ.ย. 62 มี 2 รอบ (รอบที่ 1 : 11:00-15:00 น.) (รอบที่ 2 : 15:00-18:00 น.)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันที่ - 16 พ.ย. 2562

จำนวนคนรับสมัคร

4000

สถานที่

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

เบอร์โทร 083-545-5591, 083-623-1188

หมายเหตุ

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย