กิจกรรม

Loading กิจกรรม

World Robot Olympiad 2019 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562

โดยหน่วยงาน: World Robot Olympiad

World Robot Olympiad 2019
 1. การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคเหนือ
  ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 2. การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคกลาง
  ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้
  ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
 4. การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นครราชสีมา

สถานที่ :
ตามรายละเอียดข้างต้น

ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน :
https://gammaco.com/wro/registered/
สอบถามการลงทะเบียน 0-2459-4731-8 ต่อ 232, 217
สอบถามเรื่องกติกาการแข่งขัน 0-2459-4731-8 ต่อ 511, 512, 516

 

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook