กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย Young ED Star Camp ครั้งที่ 1

โดยหน่วยงาน: สูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ขอเชิญชวนน้อง ๆ มัธยมตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต ที่สนใจมาเปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เช่น การวิเคราะห์น้ำ งานด้านสำรวจ การดับเพลิงเบื้องต้น และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เขื่อนศรีนครินทร์

วันจัดกิจกรรม
• 29 – 31 มี.ค. 2562 (ค้างคืน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

31 มกราคม @ 8:00 am - 16 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

29 - 31 มี.ค. 2562 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัคร ถึง 16 ก.พ. 62

จำนวนคนรับสมัคร

60 คน

สถานที่

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ที่อยู่

199 M.9 Lumsum Kanchanaburi - Sangkraburi Road Sai Yok
อ.ไทรโยค, กาญจนบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 300 บาท