กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Young Learners English Camp #19

โดยหน่วยงาน: Pingu’s English

ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในตอน Roman Empire และ South Pole Adventure พร้อมได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังเข้มข้นด้านวิชาการด้วยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล Cambridge English: Young Learners และรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

รายละเอียด
  • รอบที่ 1 วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 ตอน Roman Empire
    ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รอบที่ 2 วันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 ตอน Roman Empire
    ที่สมาคมธรรมศาสตร์ (สาทร ซ.1)
  • รอบที่ 3 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ตอน South Pole Adventure
    ที่สมาคมธรรมศาสตร์ (สาทร ซ.1)

เวลากิจกรรม 9.30-15.30 น. (ผู้ปกครองสามารถส่งน้องๆ ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และรับน้องๆ ได้ถึงเวลา 16.30 น.)

สถานที่ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สมาคมธรรมศาสตร์ (สาทร ซ.1) / สมาคมธรรมศาสตร์ (สาทร ซ.1)

สมัคร :
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/CDcLFPCqH1ssZEhU8

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

1- 4, 8 – 11, 15 - 18 ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

รอบละ 40 คน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 5,600 บาท