กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอบรมและทัศนศึกษาที่มาเลเซีย รุ่นที่ 4

โดยหน่วยงาน: คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการอบรมและทัศนศึกษาที่มาเลเซีย รุ่นที่ 4-1

น้องๆ อายุ 9-12 ปีขึ้นไป จะได้ฝึกอบรมทักษะเสต็ม STEM ประกอบด้วยทักษะ ทั้ง 4 ด้าน Science, Technology, Engineering, and Mathematics เพิ่มเติมที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ทักษะภาษาอังกฤษ จากการอบรมที่จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ รีบสมัครเข้ามากันนะ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาที่มาเลเซีย รุ่นที่ 4

 

 

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

10 มิถุนายน 2018 - 30 กรกฎาคม 2018

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

กลุ่ม 1 (Junior) 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561, กลุ่ม 2 (Senior) 11 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

10 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

ปีนัง

ที่อยู่

Malaysia

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

คุณขนิษฐา (อร) โทร 088-644-5685 คุณทิพากร (แตน) โทร 081-820-1110 คุณธัญยธรณ์ (นา) โทร 081-700-5256 คุณณัฏฐ์ชัย (ณัฏฐ์) โทร 080-956-5888

หมายเหตุ

-