กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อย่ารอช้า !! น้องๆ อายุ 17 – 23 ปี และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ชื่นชอบและสนใจถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ามากกว่า 500,000 บาท

เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”
จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อม และสังคมจะเป็นแบบไหน แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา

ปิดรับสมัคร     วันที่ 15 เมษายน 2563
กิจกรรมระหว่าง วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

ที่อยู่

เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช่จ่าย