กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ การปลูกอุดมการณ์และสร้างยุวทูตสุขภาวะประจำครอบครัว

โดยหน่วยงาน: คณะสงฆ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการ การปลูกอุดมการณ์และสร้างยุวทูตสุขภาวะประจำครอบครัว

  1. การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ
  2. การดูแลสุขภาพและการสร้างแรงจูงใจให้ครอบครัวพ้นภัยจาก(โทษ)มหันตภัยยาเสพติด
  3. กิจกรรมปลูกอุดมการณ์
  4. “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ” เข็มทิศยุวทูตสุขภาวะประจำครอบครัว

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 27 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

27 - 28 มี.ค. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

092-918-1319 (อาจารย์อเนก ใยอินทร์)

หมายเหตุ

-