กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการเยาวชนคนขยะ

โดยหน่วยงาน: เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม Category:

โครงการเยาวชนคนขยะเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ใช้เวลาว่างในวันหยุดจัดกิจกรรมในชุมชนโดยจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานเพื่อการแบ่งปันรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้จากการจัดการขยะในชุมชน เป็นการฝึกการออม การแบ่งปัน
เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เรื่องจิตอาสา ลงมือทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ได้ในแต่ละสัปดาห์เพื่อจำหน่วยเป็นรายได้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งได้พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะ และการรีไซเคิ่ลขยะ เป็นต้น

สถานที่ : บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ช่องทางการติดต่อ /สมัคร : สมัครได้ที่ saosinpengsuwan@hotmail.com

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ทุกวันอาทิตย์

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

บ้านดงน้อย

ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ
อำเภอนาดูน, มหาสารคาม 44180 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

080-0548081, saosinpengsuwan@hotmail.com

หมายเหตุ

-