กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยหน่วยงาน: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี เปิดรับน้องๆ เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20-31 พฤษภาคม 2562
ณ ศธส. สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ให้เด็กมาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

20-31 พฤษภาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

150 คน

สถานที่

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี

ที่อยู่

อ.แก่งคอย, สระบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

065-561-8893 หรือ 088-375-7619