กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“โครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562”

ปีการศึกษา 2562 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และค้นหาคำตอบจากกระบวนการวิจัยในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ และสนใจศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
  • 02 5297100 ต่อ 77113
  • อีเมล์ kannaporn.suc@nstda.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ –> Science Project-Plant Molecular Genetics 62

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

10 พฤษภาคม @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ฝึกทำโครงงานวิทยาศาตร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปจนจบโครงงานวิทยาศาตร์

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ที่อยู่

132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02 5297100 ต่อ 77113

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อโครงงานวิทยาศาตร์