กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP-Senior Project) ปีการศึกษา 2562

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2562

สวทช. โดย งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ประกาศเปิดรับไฟล์ใบสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปีการศึกษา 2562 ใน “โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP)” ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังจะขึ้นชั้นปีสุดท้ายที่สนใจสมัครขอรับทุน ต้องมีความร่วมมือวิจัยกับนักวิจัย สวทช.  

ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ –> www.nstda.or.th/ystp/
ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการที่ –> ystp@nstda.or.th

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงทุนทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook