กิจกรรม

Loading กิจกรรม
ค้นหากิจกรรม

ประเภทกิจกรรม

วัยการศึกษา

จังหวัด

ป้ายคำ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

เมษายน 2020

โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ในสถานการณ์แพร่ระบาดด้วยระบบออนไลน์ เช่น การตั้งกลุ่มในโซเซียลมีเดียของสภาเด็กและเยาวชนและกลุ่มเยาวชน เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ

โครงการสอนภาษาจีน – อังกฤษ – คอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพเบื้องต้น

เริ่มสอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป …

กรม ดย. ชวนดาวน์โหลดไฟล์ แนวปฎิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ "แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็…

รายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนรับฟัง รายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม D…

+ Export Events