กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › One More Course

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

มิถุนายน 2020

Chinese Politics Part 1 – China and Political Science

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Understanding Korean Politics

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Geopolitics of Europe

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Citizen Politics in America : Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Diplomacy : the United Nations in the World

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Propaganda and Ideology in Everyday Life

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Israel State and Society

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Global Politics

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

หากใครที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองรอบโลก วันนี้ One More Course มีคอร์สออนไลน์ด…

Noun Clauses and Conditionals เรียนรู้เรื่องอนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนคำนาม

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

Adjectives and Adjective Clauses เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ ทั้งในรูปแบบของคำ วลี และอนุประโยค

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์ทั้งต่อการเขียนและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน “เพราะพื้นฐานแกรมมาร์ที่ดีจะนำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

Perfect Tenses and Modals เรียนรู้เรื่อง Perfect Tenses

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

Conjunctions, Connectives, and Adverb Clauses เรียนรู้วิธีการสร้างประโยคให้มีความซับซ้อนและการเพิ่มความน่าสนใจ

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

English Grammar – Articles & Nouns (Intermediate level) เรียนรู้ประเภทของคำนามและการใช้คำนำหน้า

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

English Grammar – Prepositions & Conjunctions (Intermediate level) เรียนไวยากรณ์เรื่องคำบุพบท

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

English Course – Gerunds and Infinitives (Upper-Intermediate Level) เรียนคำศัพท์และวลีที่ใช้อธิบายคน

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

ติวออนไลน์ Double Tenses

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

+ Export Events