กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › ประกวดงานเขียนเยาวชน

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

มิถุนายน 2020

ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น.

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๑๖,๐๐๐ บาท

+ Export Events