กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

มิถุนายน 2020

Noun Clauses and Conditionals เรียนรู้เรื่องอนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนคำนาม

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

Adjectives and Adjective Clauses เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ ทั้งในรูปแบบของคำ วลี และอนุประโยค

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์ทั้งต่อการเขียนและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน “เพราะพื้นฐานแกรมมาร์ที่ดีจะนำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

Perfect Tenses and Modals เรียนรู้เรื่อง Perfect Tenses

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

Conjunctions, Connectives, and Adverb Clauses เรียนรู้วิธีการสร้างประโยคให้มีความซับซ้อนและการเพิ่มความน่าสนใจ

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

English Grammar – Articles & Nouns (Intermediate level) เรียนรู้ประเภทของคำนามและการใช้คำนำหน้า

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

English Grammar – Prepositions & Conjunctions (Intermediate level) เรียนไวยากรณ์เรื่องคำบุพบท

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

English Course – Gerunds and Infinitives (Upper-Intermediate Level) เรียนคำศัพท์และวลีที่ใช้อธิบายคน

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

ติวออนไลน์ Double Tenses

สามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอด

ใครอยากลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาทางนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Grammar ซึ่งถือเป็นไ…

+ Export Events