กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › True Young Producer Award 2020

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

กรกฎาคม 2020

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “True Young Producer Award 2020”

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2020" ปลูกใจ(รักษ์)โลก หัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

+ Export Events