กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

กรกฎาคม 2020

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “True Young Producer Award 2020”

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2020" ปลูกใจ(รักษ์)โลก หัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

+ Export Events