กิจกรรม

Loading กิจกรรม
ค้นหากิจกรรม

Event Views Navigation

วัยการศึกษา

จังหวัด

ประเภทกิจกรรม

ป้ายคำ project

ช่วงเวลา

ลองใหม่

กิจกรรม › project

กิจกรรม List Navigation

มกราคม 2019

โครงการ School Lab Thailand 2019

1 มกราคม @ 8:00 am - 28 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm
ทั่วประเทศไทย ทั่วประเทศ Thailand

ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ 15-18 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) มานำเสนอเนื้อหาที…

ดูรายละเอียด »

โครงการ Thailand Short Film Competition

14 มกราคม @ 8:00 am - 3 มีนาคม @ 11:30 pm
ทั่วประเทศไทย ทั่วประเทศ Thailand

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง …

ดูรายละเอียด »

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (กิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์)

21 มกราคม @ 8:00 am - 20 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช., ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand
+ Google Map

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขีย…

ดูรายละเอียด »

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (กิจกรรม การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์)

21 มกราคม @ 8:00 am - 5 เมษายน @ 5:00 pm
ทั่วประเทศไทย ทั่วประเทศ Thailand

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขีย…

ดูรายละเอียด »

โครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4)

31 มกราคม @ 8:00 am - 1 พฤษภาคม @ 5:00 pm
ทั่วประเทศไทย ทั่วประเทศ Thailand

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา (รวมกว่า 80,000 บาท) ในโครงการ Young …

ดูรายละเอียด »
กุมภาพันธ์ 2019

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2019

1 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 28 มีนาคม @ 5:00 pm
ทั่วประเทศไทย ทั่วประเทศ Thailand

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่…

ดูรายละเอียด »
+ Export Events