กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › เสริมการศึกษา

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

  • ไม่พบกิจกิจกรรมที่คุณค้นหาในขณะนี้

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565 “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก”

ระหว่างวันที่ 20,21,22,28,29 มิถุนายน 2565
เรียนออนไลน์ กรุงเทพฯ Thailand

ต้อนรับเดือนมิถุนายน 2565 “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก” ระหว่างวันที่ 20,21,22,28,29 มิถุนายน 2565 พลาดไม่ได้แล้ว Anyone can learn Anywhere เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด CUVIP จุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายCUVIP Inspiration

แหล่งเรียนรู้